Tag Archives: quảng bá doanh nghiệp

in folder

Sử dụng folder ngày ngày đa số ngoài việc dễ dàng hơn trong việc lưu trữ tài liệu cá nhân hoặc cho khách hàng thì folder còn là một trong những bộ nhận diện thương hiệu hiệu quả trong dòng ấn phẩm văn phòng. Folder là gì? Folder hay còn gọi túi đựng hồ sơ, […]

0819.983.882